In-House

Sr. No. Image Name Designation Email Telephone Number
1 Mr. Shanti Kumar Tirkey TGT(AE), KV Durg (Raipur Region) 0
2 Mr. Soumendra Sarkar TGT(AE), KV No.2 Ishapore (Kolkata Region) 0
3 Mr. Shiba Bhue Librarian KV Sonepur (Bhubaneswar Region) 0
4 Mr. R.K. Panda Librarian KV Chhatrapur-Ganjam (Bhubaneswar Region) 0
5 Mr. Mujib Rahiman Librarian, KV Kanjikode, Palakkad (Ernakulum Region) 0
6 Mr. Manish Kumar Srivastav Principal, KV No.4 Bhubaneswar (Bhubaneswar Region) 0
7 Mr. Bighneswar Pattanaik Principal, KV Berhampur (Bhubaneswar Region) 0
8 Mr. N.C.Das (Office Procedures) ASO, KV No.3,Bhubaneswar 0
9 Dr. B. Lava Kumar PGT (English), KV Vizianagaram- Hyderabad Region 0
10 Shri. Arun Kumar Joshi PGT (English), KV Sambalpur- Bhubaneswar Region 0
11 Shri. Diwakara Boi Principal, KV INS Chilka- Bhubaneswar Region 0
12 Shri. Anutosh Deb TGT (AE), KV Khanapara- Guwahati Region 0
13 Shri. P R Mahapatra TGT (AE), KV Berhampur- Bhubaneswar Region 0
14 Shri. Ajit Kumar Padhi PRT(Music), KV RBNM Salboni-Kolkata Region 0
15 Shri. Animesh Deb PRT(Music), KV Srikona- Silchar Region 0